تور 4 شب و 5 شب تفلیس از اصفهان

تاریخ های پرواز: 29 اسفند، 4،9 و 14 فروردین

نکات:

  • تمامی مبالغ به تومان می باشد.
  • قیمت ها برای 29 اسفند (4شب) و 9 فروردین (5شب) معتبر می باشد.
  • قیمت ها برای پرواز 4 فروردین 200.000 تومان از نرخ بزرگسال (5شب)
  • نرخ نوزادان زیر دو سال 490.000 تومان می باشد.
  • نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 3.950.000 می باشد.
  • بلیت رفت و برگشت با پرواز آتا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل انتخابی با صبحانه
  • بیمه مسافرتی (افراد زیر 60 سال)
  • لیدر فارسی زبان

اصفهان – تفلیس – اصفهان

CHD 06-12 SNG DBL NIGHTS LOC / GRADE HOTEL
4.130.000 4.560.000 4.430.000 4N
4.190.000 4.690.000 4.490.000 5N 10MIN3*BB LIKE
4.130.000 4.640.000 4.510.000 4N
4.190.000 4.790.000 4.590.000 5N 10MIN3*BB EURASIA
4.130.000 4.640.000 4.510.000 4N
4.190.000 4.790.000 4.590.000 5N 10MIN3*BB POLO
4.220.000 4.870.000 4.640.000 4N
4.290.000 5.100.000 4.750.000 5N CENTER GARDEN
4.300.000 5.100.000 4.690.000 4N
4.390.000 5.350.000 4.820.000 5N CENTER LGRANDE
4.300.000 5.100.000 4.690.000 4N
4.390.000 5.350.000 4.820.000 5N CENTER ROYALLUX
4.560.000 5.550.000 4.980.000 4N
4.690.000 5.890.000 5.150.000 5N CENTER VALERIA
4.660.000 5.970.000 5.330.000 4N
4.790.000 6.250.000 5.490.000 5N CENTER GURU
4.660.000 5.970.000 5.330.000 4N
4.790.000 6.250.000 5.490.000 5N CENTER GNG
5.100.000 6.960.000 5.530.000 4N
5.250.000 6.600.000 5.850.000 5N CENTER PRIMAVERA
5.100.000 6.960.000 5.530.000 4N
5.250.000 6.600.000 5.850.000 5N CENTER VEDZISI
5.240.000 7.300.000 5.690.000 4N
5.450.000 7.990.000 5.990.000 5N CENTER GREEN QUEEN
5.240.000 7.300.000 5.690.000 4N
5.450.000 7.990.000 5.990.000 5N CENTER IVERIA INN
5.250.000 6.900.000 5.800.000 4N
5.350.000 6.200.000 6.150.000 5N CENTER4*BB COLOMBI
5.540.000 7.990.000 6.100.000 4N
5.750.000 8.300.000 6.450.000 5N CENTER4*BB L.M CLUB
5.990.000 8.500.00 6.430.000 4N
6.380.000 9.450.000 6.890.000 5N CENTER4*BB AMERI PLAZA
6.200.000 8.900.000 6.600.000 4N
6.700.000 9.900.000 7.100.000 5N CENTER4*BB RAMADA ENCORE
6.200.000 8.900.000 6.600.000 4N
6.700.000 9.900.000 7.100.000 5N CENTER4*BB ASTORIA TBILISI
6.600.000 10.400.000 7.600.000 4N
7.100.000 11.800.000 8.300.000 5N CENTER4*BB HOLIDAY INN
6.600.000 10.400.000 7.600.000 4N
7.100.000 11.800.000 8.300.000 5N CENTER4*BB AMBASSADORI
8.100.00 13.700.000 8.990.000 4N
9.100.000 15.800.000 9.990.000 5N CENTER5*BB BILTMRORE
8.990.000 14.300.000 9.990.000 4N
9.100.000 16.550.000 10.850.000 5N CENTER5*BB RADISSON BLU
8.990.000 14.300.000 9.990.000 4N
9.100.000 16.550.000 10.850.000 5N CENTER5*BB SHERATON