لباس سفینه گردی SOKOL

تمام فضانوردانی که با سفینه های سویوز عازم ایستگاه فضایی می شوند این لباس پیشرفته را به تن می کنند. شما تجربه و آموزش برای چگونگی تن کردن این لباس، را خواهید داشت.

لباس فضانوردی ORLAN

تمام فضانوردانی که می خواهند از سفینه خارج شوند و در فضا قدم بزنند از این لباس استفاده می کنند. این لباس ها طراحی و ساخت بسیار بسیار پیشرفته ای دارد.

  • این لباس باید بتواند اختلاف دمای سایه (-150 درجه) و آفتاب (+250 درجه) را تحمل کند!
  • این لباس باید بتواند تنفس فضانورد را آسان سازد و دی اکسید کربن بازدم فضانورد را بازیافت کند!
  • این لباس باید بتواند فشار یک اتمسفر (فشار طبیعی در سطح زمین) را حفظ کند!
  • این لباس باید تحرک مناسب فضانورد برای انجام ماموریتش را داشته باشد!

این لباس ها، نمونه بسیار ارزشمندی از توسعه علم و فن آوریست. شما می توانید این لباس را بپوشید و شگفت زده فن آوری آن شوید! یک ماموریت کوتاه را در این لباس تجربه کنید و در جاذبه های مختلف سیارات مختلف (ماه ، مریخ و ….) قدم بزنید