تمام آنچه بدن نیاز دارد

غذای فضانوردان طراحی بسیار پیشرفته ای دارد. وقتی جاذبه وجود نداشته باشد، بلع و دفع غذا بسیار دشوار خواهد بود. غذاها باید با توجه به اینکه فضانوردان تحرک چندانی ندارند کالری مناسب و گوارش راحت داشته باشد. همچنین باید در نظر بگیرید که استفاده از قاشق، چنگال، بشقاب و لیوان نیست. همچنین راهی برای گذاشتن اضافات غذا در سطل زباله و بیرون از در فضاپیما نیست! خرده های نان که در اثر یک گاز زدن ساده به وجود می آید می تواند در فضای بدون جاذبه چشم کسی را کور و یا دستگاهی را نابود کند و هزینه ی ارسال هر کیلوگرم غذا و یا تجهیزات به فضا بسیار گران و گزاف است!

تنها سرآشپز فضایی

شما با سر آشپزی که برای تمام فضانوردان، تاکید می کنم تمام فضانوردان اعم از آمریکایی یا روسی …، غذا تهیه می کند آشنا خواهید شد. همچنین تکتولوژی به کار رفته در بسته بندی، طبخ و بازیافت غذاها و نوشیدنی را خواهید آموخت و روش گرم کردن، خوردن و نوشیدن آنها را امتحان خواهید کرد.

و غذا و نوشیدنی های فضانوردان را خواهید چشید یا سوغات خواهید آورد. نکته مثبت اینکه نیازی نیست با همان سختی که فضانوردان غذا می خورند، غذا بخورید. اما هنگامی که هر لقمه این غذا و هر جرعه این نوشیدنی را نوش جان می کنید، تلاش ها و کوشش این پیشروان فضا را بیشتر درک خواهید کرد. این ها تجربه ای نیست که هر کسی داشته باشد! تجربه های بی نظیر و یگانه ایست.