• گواهینامه ی یک ساله
  • گواهینامه ی ۲۰ ساله همراه با دفترچه و کارت مغناطیس هوشمند
    • آیا داشتن تصدیق رانندگی ایران و یا تصدیق رانندگی بین المللی به تنهایی اعتبار دارد؟
    • خیر، شما هنگام رانندگی خارج از ایران نیاز دارید که هر دو مدرک را همراه داشته باشید.
  •  اسکن عکس
  •  اسکن گواهینامه (با اعتبار حداقل یک ماه و یک روز، برای دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی یک ساله ) ( با اعتبار حداقل سه سال، برای دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی سه ساله )
  • اسکن پاسپورت
  • تکمیل فرم اطلاعات درخواستی

به موجب این گواهی‌نامه‌های بین‌المللی که مدت اعتبار آنها یک و سه سال و یا بیست سال می‌باشد، می‌توان در کشورهای پذیرنده گواهینامه‌های رانندگی بین‌المللی، به صورت موقت به رانندگی پرداخت. دارنده این مدرک بین‌المللی نمی‌تواند قوانین و مقررات مربوط به شرایط اقامت و یا پرداختن به شغل و یا حرفه‌ای که در کشورهای مسیر حرکت او جاری و قابل اجرا می‌باشد را نادیده انگاشته و یا نقض نماید.

این گواهی‌نامه علاوه بر زبان فارسی به ۷ زبان بین‌المللی (‌انگلیسی- فرانسوی- روسی – عربی-‌ آلمانی- اسپانیائی- چینی)‌ نیز ترجمه شده است. گواهینامه‌های رانندگی بین‌المللی قابل تمدید نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

برای سفر به کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، کشورهای اروپایی و امارات متحده عربی همراه داشتن اصل گواهینامه رانندگی ملی همراه با گواهینامه رانندگی بین‌المللی الزامی می‌باشد.

لیست کشورهایی که گواهینامه رانندگی بین المللی سه ساله را نمی پذیرند:

* گواهینامه در کشور امارات فقط برای ماشین‌های اجاره‌ای اعتبار دارد. 

* گواهینامه در کشور کانادا به استثناء ایالت‌های شمال غربی این کشور اعتبار دارد.