مرکز تحقیقاتی و آموزشی یوری گاگارین

در 1960 میلادی شهر STAR CITY برای اقامت فضانوردان و مهندسین هوا فضا ساخته شد. در این شهر مرکزی آموزشی و تمرینی نیز برای فضانوردان با نام یوری گاکارین ساخته شد. مرکز Yu.A. Gagarin State Scientific Research-and-Testing Cosmonaut Training Center (GCTC) Russia زیر نظر سازمان نظامی روسیه تاسیس شد. در حال حاضر نزدیک به 6000 نفر در این شهر ساکن هستند.

ایستگاه هدایت سفینه فضایی میر، ایستگاه هدایت سفینه بین المللی فضایی، انواع شبیه سازها و آموزش فضانوردان جهان حتی فضانوردان آمریکایی همه در این مرکز انجام می شود. در این بازدید از فضایی بیرونی سه شبیه ساز فضایی دیدن می کنید:

  • سانتریفیوژ CF-18
  • استخر برای ایجاد حالت بی وزنی و تمرین ماموریت ها
  • سفینه ی Soyuz

همچنین شما می توانید به بازدید خود این موارد را اضافه کنید:

  • دیدار از سالن هدایت ایستگاه فضایی بین المللی
  • دیدار از مدل ایستگاه فضایی بین المللی
  • دیدار از سالن هدایت ایستگاه فضایی میر (خارج از رده)
  • دیدار از مدل ایستگاه فضایی میv
  • دیدار و صحبت و آشنایی با فضانوردان