Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

۱٫ پاسپورت (با اعتبار حداقل ۶ ماه از زمان سفر)

۲٫ پاسپورت قدیمی در صورتی که وجود دارد و کپی از ویزاهای مهم

۳٫ اصل مدرک کاری و ترجمه به زبان انگلیسی

– جواز مطب – جواز کسب
– کارت بازرگانی – آگهی تاسیس و تغییرات-پروانه بهره برداری
– معرفی نامه از محل کار به همراه اصل لیست بیمه و فیش حقوقی
– حکم کارگزینی – حکم بازنشستگی
– برای دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

۴٫ پرینت ۳ ماهه حساب بانکی ( حساب جاری ) با حداقل مانده ۳۰ میلیون تومان به زبان انگلیسی

– تمکن مالی – گواهی مانده حساب به زبان انگلیسی

۵٫ دو قطعه عکس ۳ * ۴ رنگی جدید زمینه کاملاسفید تمام رخ (گوش ها مشخص باشد)

۶٫ امضا قرارداد و تسویه حساب وجه